user_mobilelogo

Projekat je obuhvaćao glavne razvodne ormare za napajanje data centra i više desetaka ormara manjih snaga koji napajaju pojedine segmente unutar samog data centra.

INDImetal je isporučio komplet upravljačkih pulteva za ribaricu posljednje generacije. Pultevi su smješteni u kormilarnici broda dugog 68m koji je osim opremom za ribarenje opremljen i "on-board" tvornicom za preradu ribe te posjeduje svu trenutačno dostupnu opremu za navigaciju i pronalazak ribe.

Projekat je obuhvaćao glavne razvodne ormare za napajanje data centra i više desetaka ormara manjih snaga koji napajaju pojedine segmente unutar samog data centra.

INDImetal je isporučio komplet upravljačkih pulteva za ribaricu posljednje generacije. Pultevi su smješteni u kormilarnici broda dugog 68m koji je osim opremom za ribarenje opremljen i "on-board" tvornicom za preradu ribe te posjeduje svu trenutačno dostupnu opremu za navigaciju i pronalazak ribe.