user_mobilelogo

GR 507 vijesti6

INDImetal je isporučio opremu za brod "Isaac Newton" višefunkcionalni polagač-kopač tvrtke Jan De Nul iz Luxembourga.

indi pult

INDImetal je isporučio komplet upravljačkih pulteva za ribaricu posljednje generacije. Pultevi su smješteni u kormilarnici broda dugog 68m koji je osim opremom za ribarenje opremljen i "on-board" tvornicom za preradu ribe te posjeduje svu trenutačno dostupnu opremu za navigaciju i pronalazak ribe.

IMG 20151222 074244 Large

INDImetal je isporučio dva kontejnera opreme - ormara različitih dimenzija i namjene namijenjenih za rekonstrukciju - modernizaciju postrojenja za pripremu materijala za aglomeraciju u čeličani "ArcelorMittal" u Alžiru.

indi isporucio energet

Projekat je obuhvaćao glavne razvodne ormare za napajanje data centra i više desetaka ormara manjih snaga koji napajaju pojedine segmente unutar samog data centra.

GR 507 vijesti6

INDImetal je isporučio opremu za brod "Isaac Newton" višefunkcionalni polagač-kopač tvrtke Jan De Nul iz Luxembourga.

indi pult

INDImetal je isporučio komplet upravljačkih pulteva za ribaricu posljednje generacije. Pultevi su smješteni u kormilarnici broda dugog 68m koji je osim opremom za ribarenje opremljen i "on-board" tvornicom za preradu ribe te posjeduje svu trenutačno dostupnu opremu za navigaciju i pronalazak ribe.

IMG 20151222 074244 Large

INDImetal je isporučio dva kontejnera opreme - ormara različitih dimenzija i namjene namijenjenih za rekonstrukciju - modernizaciju postrojenja za pripremu materijala za aglomeraciju u čeličani "ArcelorMittal" u Alžiru.

indi isporucio energet

Projekat je obuhvaćao glavne razvodne ormare za napajanje data centra i više desetaka ormara manjih snaga koji napajaju pojedine segmente unutar samog data centra.