user_mobilelogo

IMG 20151222 074244 Large

INDImetal je isporučio dva kontejnera opreme - ormara različitih dimenzija i namjene namijenjenih za rekonstrukciju - modernizaciju postrojenja za pripremu materijala za aglomeraciju u čeličani "ArcelorMittal" u Alžiru.

Ukupno se radi o 180 ormara za distribuciju snage i rasvjete, od kojih je 30 komada samostojećih razdjelnika snage i do 160kW. Cijeli projekt je trajao oko 2 mjeseca zbog velike količine ormara i opreme ugrađene u njih. Svi ormari se opremljeni opremom od dobavljača ABB. S obzirom na destinaciju i način transporta do naručioca osim izrade ormara izazov je bio i rastavljanje sekcija i pakiranje u kutije i potom u kontejnere prilagođeno transportu morem, ali zahvaljujući iskustvu nikakvih problema nije bilo.

 

 

 

 

 

IMG 20151222 074244 Large

INDImetal je isporučio dva kontejnera opreme - ormara različitih dimenzija i namjene namijenjenih za rekonstrukciju - modernizaciju postrojenja za pripremu materijala za aglomeraciju u čeličani "ArcelorMittal" u Alžiru.

Ukupno se radi o 180 ormara za distribuciju snage i rasvjete, od kojih je 30 komada samostojećih razdjelnika snage i do 160kW. Cijeli projekt je trajao oko 2 mjeseca zbog velike količine ormara i opreme ugrađene u njih. Svi ormari se opremljeni opremom od dobavljača ABB. S obzirom na destinaciju i način transporta do naručioca osim izrade ormara izazov je bio i rastavljanje sekcija i pakiranje u kutije i potom u kontejnere prilagođeno transportu morem, ali zahvaljujući iskustvu nikakvih problema nije bilo.