user_mobilelogo

indi isporucio energet

Projekat je obuhvaćao glavne razvodne ormare za napajanje data centra i više desetaka ormara manjih snaga koji napajaju pojedine segmente unutar samog data centra.

Ormari su napravljeni tako da rade i redundantno i preko UPS sistema čime se postiže da centar ne može ostati bez napajanja. Samim time i investitor može biti siguran da će pružati 100%-tnu sigurnost u pohrani podataka svojim kupcima usluge. Sustav osim automatske izmjene napajanja u slučaju nestanka struje ili kvara pojedinog segmenta ima i monitoring uz pomoć PLC-sustava da bi se u što kraćem roku moglo krenuti u rješavanje problema ako do njega dođe.

 

 

indi isporucio energet

Projekat je obuhvaćao glavne razvodne ormare za napajanje data centra i više desetaka ormara manjih snaga koji napajaju pojedine segmente unutar samog data centra.

Ormari su napravljeni tako da rade i redundantno i preko UPS sistema čime se postiže da centar ne može ostati bez napajanja. Samim time i investitor može biti siguran da će pružati 100%-tnu sigurnost u pohrani podataka svojim kupcima usluge. Sustav osim automatske izmjene napajanja u slučaju nestanka struje ili kvara pojedinog segmenta ima i monitoring uz pomoć PLC-sustava da bi se u što kraćem roku moglo krenuti u rješavanje problema ako do njega dođe.