user_mobilelogo

indi pult

INDImetal je isporučio komplet upravljačkih pulteva za ribaricu posljednje generacije. Pultevi su smješteni u kormilarnici broda dugog 68m koji je osim opremom za ribarenje opremljen i "on-board" tvornicom za preradu ribe te posjeduje svu trenutačno dostupnu opremu za navigaciju i pronalazak ribe.

Kompletan dizajn pulteva, njihov smještaj u kormilarnici te sva potrebna elektro dokumentacija odrađeni su u projektnom uredu INDImetala.
Pulteve odlikuje velika količina opreme koja je smještena unutar konstrukcije a istovremeno je i lako dostupna korisniku. Plava boja po izboru vlasnika te radne površine odlikuju se posebnim ntirefleksivnim svojstvima kako bi se osigurao ugodniji rad za sunčanih dana.

 

indi pult

INDImetal je isporučio komplet upravljačkih pulteva za ribaricu posljednje generacije. Pultevi su smješteni u kormilarnici broda dugog 68m koji je osim opremom za ribarenje opremljen i "on-board" tvornicom za preradu ribe te posjeduje svu trenutačno dostupnu opremu za navigaciju i pronalazak ribe.

Kompletan dizajn pulteva, njihov smještaj u kormilarnici te sva potrebna elektro dokumentacija odrađeni su u projektnom uredu INDImetala.
Pulteve odlikuje velika količina opreme koja je smještena unutar konstrukcije a istovremeno je i lako dostupna korisniku. Plava boja po izboru vlasnika te radne površine odlikuju se posebnim ntirefleksivnim svojstvima kako bi se osigurao ugodniji rad za sunčanih dana.